Τουρνουά Blitz «Αέρα … Σκακιέρα!»

///Τουρνουά Blitz «Αέρα ... Σκακιέρα!»